Cena letenky

Podle právních předpisů Evropské Unie musí být klient při koupi letenky informován o platných podmínkách.
Celková cena i se všemi poplatky musí být vždy udávána v době vydání letenky.  Musí rovněž obsahovat rozpis ceny za letenku, výši poplatků (např.letištních, palivových a dalších).

Odepření nástupu na palubu letadla

Pokud je cestujícímu odepřeno nastoupit do letadla i když má rezervované místo, musí letecká společnost vyhledat osoby, které se dobrovolně a výměnou za určité výhody vzdají své rezervace. Dopravce musí osobám nabídnout vybrat si mezi možností úplného navrácení finančních prostředků nebo přesměrování letu.

Pokud si osoba, která se vzdá své rezervace, zvolí možnost přesměrování letu, musí jí v případě nutnosti letecká společnost poskytnout pomoc - např. ubytování v hotelu, zajištění stravy, přístupu k telefonu a další.

Zrušení letu

Při zrušení letu platí v podstatě stejná práva na náhradu jako pří odepření nástupu do letadla. Neplatí v případě, pokud byl cestující o zrušení letu informován nejméně 14 dnů před odletem, pokud byl jeho let přesměrován, ale časy odletu a příletu se od původních časů příliš neliší nebo pokud letecká společnost prokáže, že zrušení letu zapříčinily mimořádné události.

Letecká společnost musí cestujícímu nabídnout:

vrácení peněz za letenku,

přesměrování letu do cílového místa za stejných podmínek,

popřípadě další služby (telefonní hovory, občerstvení, ubytování a dopravu do místa ubytování).

Zpoždění

V případě zpoždění musí letecká společnost cestujícímu poskytnout např. občerstvení, ubytování, dopravu na místo ubytování  jakmile zpoždění činí:

u letů do 1 500 km včetně více jak 2h.,

u delších letů v rámci EU nebo u ostatních letů v délce 1500 až 3500km více jak 3h.,

u letů nad 3 500km mimo území EU více jak 4h.

Pokud je zpoždění více jak 5h a cestující se rozhodne v cestě nepokračovat, má také právo na vrácení peněz za letenku a na odlet zpět do místa, kde původně cestu započal.

Když se na cílové letiště dostanete s 3h nebo větším zpožděním, máte případně stejný nárok na finanční odškodnění jako v případě zrušení letu, pokud letecká společnost nemůže prokázat, že ke zpoždění došlo v důsledku mimořádných okolností. Leteckou společnost lze činit odpovědnou za škody vyplývající ze zpoždění.

Zavazadla

V případě škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadla má cestující právo na náhradu škody v maximální výši 1,220 EUR.

Letecké společnosti však nenesou odpovědnost v případě, že přijaly všechna náležitá opatření, aby zamezily vzniku škod, ani v případě, že taková opatření nebylo možné přijmout.
V případě škody na odbavených zavazadlech může cestující uplatnit svůj nárok písemně do 7 dnů od návratu a u zpožděných zavazadel do 21 dnů od návratu.

 

Spolupráce s Click2Claim

 

                   

                                

Naše cestovní agentura ve spolupráci se společností Click2Claim Vám nabízí možnost zdarma ověřit nárok na finanční kompenzaci za zpožděný nebo zrušený let.

Click2Claim se profesionálně zabývá vymáháním finančních kompenzací od leteckých společností a společně s naší cestovní kanceláří pomůžeme i Vám.

Dle evropské legislativy máte v daných případech nárok na kompenzaci ve výši 250 - 600 EUR v závislosti na délce letu. Povinnost odškodnění se vztahuje i na charterové lety.

Finanční nárok na kompenzaci můžete uplatnit až 36 měsíců zpětně.

Společnost Click2Claim řeší následující typy nepravidelností:

Zrušení letu

Zpoždění letu

Přesměrování letu

Odepření nástupu na palubu

Zmeškání návazného letu

 

Příklad:

Česká rodina (2 dospělí a 2 děti) měla podle cestovních pokynů odletět z Malagy ve Španělsku charterovou linkou v 01:05. Letadlo mělo technickou závadu. Čekání na náhradní letoun způsobilo výsledné zpoždění 4,5 hodiny. I když podle podmínek cestovní smlouvy je první a poslední den zájezdu určen k přepravě, letecký dopravce nedodržel letový řád pro tuto charterovou linku a cestující mohou uplatnit v souladu s Nařízením (ES) 261/2004 nárok na odškodnění ve výši 1600 EUR.

Pokud jste měli na svém letu problém s výrazným zpožděním, zrušením či přesměrováním letu, stačí pouze vyplnit jednoduchý on-line formulář.