UNIGLOBE Travel nenabí­zí­ svým klientům pouze objednávání­ letenek nebo knihování­ a plánování­ cest. Není­ to jenom cena, která je důležitá pro konkrétní­ služební­ cestu.  

 

                            

Věnování­ osobní­ pozornosti klientům, znalost jejich cestovní­ch preferencí­ a investování­ času, k hledání­ atraktivní­ch alternativ, jsou základní­mi kameny unikátní­ho celosvětového konceptu profesionálního zajištění služební­ch cest poskytovaného agenturami UNIGLOBE Travel.

Naši odborní­ci se koncentrují­ na potřeby klienta. K tomu slouží­ správné pokládání­ otázek, správného naslouchání­ a udržování­ komunikace. Vždy dostanete několik nabí­dek pro správný výběr. Letenky tiskneme pouze v momentě, kdy si to přejete. Potvrzení­ je zasíláno emailem. Rychlost a efektivita jsou našimi prioritami.

Toto se nevztahuje pouze na zajištění­ služební­ch cest, ale také na administraci a reporting.

Osobní­ přístup ke každému klientovi


 

Vždy upřednostňujeme osobní přístup. Ze zkušenosti ví­me, že každá společnost i jednotliví cestují­cí­ mají­ specifická přání­ a potřeby. K nabízení­ těch pravých služeb je pro nás důležité dobře znát Vaši­ společnost a důvody očekávaných cestovní­ch plánů.